Zulassungen

Uplatňovaný standard kvality 

Samozřejmost

Životní prostředí

Certifikací celé skupiny SKODOCK podle DIN EN ISO 14001 jak v Německu, tak i v České republice, je udržitelná ochrana životního prostředí pevně zakotvena v managementu. A ještě důležitější: Kolegyně a kolegové tuto filozofii naplňují každý den životem. Nejen s ohledem na příští generace je hodně dobrých důvodů neztratit žádný čas při realizaci udržitelného a ekologického hospodaření. Skupina SKODOCK se staví k této zodpovědnosti inteligentním a soustavným managementem životního prostředí zaměřeným na praxi.

I nejlepší systém řízení 
potřebuje lidi, kteří ho angažovaně prosazují. Naše osoby odpovědné za
 životní prostředí se starají o to, aby za slovy následovaly činy. Na podzim roku 2011 byl systém řízení SKODOCK
 Verwaltungs- und Vertriebs-GmbH, SKODOCK GmbH a 
také ELASTEFLEXU certifikován podle DIN EN ISO 14001.

Přitom nejde jen o to, odpovídat aktuálním zákonným
 normám. Společnosti SKODOCK a ELASTEFLEX nastavily 
měřítko výše. Týmy ze sebe vydávají to nejlepší, aby
 limitní hodnoty nejen dodržely, ale aby zůstaly výrazně pod 
nimi, kde a kdy to je možné.

Vzorný management životního prostředí má mnoho aspektů:

  • ochrana zdrojů
  • ochrana zaměstnanců a
 lidí v regionu
  • zvýšená právní bezpečnost
  • optimalizace procesů
  • úspora nákladů
  • zajištění pracoviště
  • zlepšení spolupráce s úřady
SKODOCK Germany
Heinrich-Nordhoff-Ring 2
30826 Garbsen
Germany
ELASTEFLEX Ceska republika
Průmyslová 591
679 71 Lysice
Česká republika
Wir bilden aus.